Mediekonkurrencen for skoler 2023: Naturen er for vild

Naturen er grundstenen for alt liv på jorden, derfor skal vi passe godt på den. Det øgede fokus på natur- og klimaforandringer kan føre til modløshed, men man er aldrig for lille til at gøre en forskel.

Naturen er for vild – og hvis vi bliver bedre til at tage hensyn til den, opstår der et væld af bæredygtige løsninger til gavn for os selv, og alle dem, vi deler jorden med.

Mediekonkurrencen giver de unge mulighed for at undersøge og italesætte klodens tilstand – og blik for de løsninger, naturen rummer.

Som noget særligt for årets mediekonkurrence kåres der, udover de bedste aviser, også den bedste idé til et naturfremmende initiativ i skolernes lokalområde.

Mediekonkurrencen 2023 er et samarbejde imellem WWF Verdensnaturfonden, Politiken, Ekstra Bladet og Jyllands-Posten, med støtte fra Østifterne.

Hvis du er tilmeldt konkurrencen, kan du nu oprette din avis på Newsdesk. Tryk på ‘opret konkurrenceavis’ i den farvede bjælke, for at komme i gang.

Om mediekonkurrencen
 • Det er gratis at deltage.
 • 6.-10. klasser kan deltage.
 • Eleverne laver deres egen avis i Newsdesk, JP/Politikens Hus' online avisværktøj.
 • Konkurrencen foregår i uge 38-46 i 2023.
 • Det er op til læreren hvornår og hvor længe den enkelte klasse arbejder på avisen.
 • De færdige aviser sendes i 200 eksemplar til skolen.
 • Der findes i alt 6 vinderaviser fordelt på brand og klassetrin.
 • Som noget særligt kåres der i år to idéer til naturfremmende initiativer.
 • Vinderne fejres til et stort arrangement i Pressen i JP/Politikens Hus og får 5.000kr til klassekassen

Elevside

naturenerforvild.dk kan eleverne finde inspiration til årets emne og læse om de temaer, der præsenteres i lærermaterialet.

Opret konkurrenceavis

Alle tilmeldte lærere kan oprette en konkurrenceavis ved at logge ind på newsdesk.dk

Når du er logget ind kan du se avisoversigten. Tryk på ‘opret konkurrenceavis’ i den farvede bjælke.

 

Lærermateriale

Alle tilmeldte lærere modtager et gratis lærermateriale med posten.

I lærermaterialet er der inspiration til årets emne, information om konkurrencen og forskellige journalistiske metoder og begreber.

Hent lærermaterialet her.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vindere af Mediekonkurrencen 2022

Om mediekonkurrencen

Mediekonkurrence for skoler er en landsdækkende aviskonkurrence målrettet elever fra 6. til 10. klassetrin. Ekstra Bladet, Politiken og Jyllands-Posten afholder hvert år konkurrencen sammen med en samarbejdspartner, og hvert år er det er nyt emne, der er omdrejningspunkt for konkurrencen og dermed de aviser, eleverne skriver. Eleverne laver deres avis i Newsdesk, hvor de skal researche, skrive, korrekturlæse og layoute alt efter hvilke roller, de tildeles.

Avisen kan laves fleksibelt over de otte konkurrenceuger, hvilket giver mulighed for at have en intensiv avisuge, eller at lave avis i dansktimerne igennem hele perioden. Alle deltagende klasser vil modtage deres otte siders avis i 200 trykte eksemplarer. Avisen kan deles ud i klassens lokalområde og til skolens øvrige elever. På den måde, kan klassen komme ud med et budskab, og vise produktet af deres arbejde frem.

Bedømmelse og vindere

Der kåres vindere i seks kategorier. Vinderne bliver fejret til et stort event i Pressen i JP/Politikens Hus og vinder derudover 5.000 til klassekassen. Der udnævnes også 2. og 3. pladser i aviskategorierne, som udover æren får et diplom. Aviserne bliver bedømt af journalister på Ekstra Bladet, Politiken eller Jyllands-Posten samt repræsentanter fra Mediekonkurrencens partner.

Læs mere om idéprisen

Vi kårer vindere i følgende kategorier

I 6. – 7. klasse:

 • Bedste Ekstra Bladet-avis
 • Bedste Politiken-avis
 • Bedste Jyllands-Posten-avis
 • Bedste idé

I 8. -10. klasse:

 • Bedste Ekstra Bladet-avis
 • Bedste Politiken-avis
 • Bedste Jyllands-Posten-avis
 • Bedste idé

FAQ - Mediekonkurrencen

Hvor mange lektioner skal afsættes til at lave avis?

En tommelfingerregel er, at det tager omkring en uge at producere en 8-siders avis – hvis alle lektioner bruges på det, for eksempel som en del af en emneuge. Hvis ikke I har emneuge, så fordel lektionerne ud på skemaet og vurder, hvor mange lektioner I skal forvente at afsætte.

Hvornår kan jeg oprette konkurrenceavisen?

Du kan oprette konkurrenceavisen, når konkurrencen skydes i gang mandag d. 18. september og helt indtil deadline fredag d. 17. november. Husk at oprette avisen som en konkurrenceavis og ikke som en almindelig avis.

Hvordan opretter jeg en konkurrenceavis?

Du opretter avisen på avisoversigt, hvor du normalt opretter en almindelig avis. Du skal dog i stedet for at klikke ’opret avis’, finde din konkurrenceavis i avisoversigten og herfra klikke på ’opret konkurrenceavis’.

Må vi skrive avisen på et andet sprog end dansk?

I kan ikke være med i bedømmelsen med en ikke-dansksproget avis. Dog må I gerne skrive en avis om emnet på et andet sprog, for eksempel i forbindelse med engelsk- eller tyskundervisning, og derved bruge lærermateriale, elevsite, mv. I stedet for at oprette en konkurrenceavis, opretter du blot en almindelig avis.

Må vi skrive om noget, der ikke berører emnet?

Der er ingen regler for, hvad I må eller ikke må. Det kommer dog til at influere jeres chancer for at vinde, hvis I går for langt væk fra emnets udgangspunkt. Emnet er udvalgt med henblik på, at det kan behandles fra et væld af vinkler, og der er point at hente for at finde på kreative og nye vinkler på emnet, så prøv så vidt muligt at holde jer til emnet.

Kan vi aflevere en avis med tomme spalter/sider?

Vi ved godt, at det kan være udfordrende at udfylde en hel avis, og derfor er det tilladt at aflevere avisen med huller. Det kan påvirke jeres chancer for at vinde, da det kan påvirke helhedsindtrykket af avisen. Hvis I har problemer med at få fyldt avisen, så overvej illustrationer, voxpop eller andet, som eleverne relativt hurtigt kan lave, og som kan udfylde hullerne.