01Rubrik

En overskrift der skal trække læsere til. Derfor skal den gerne rumme noget nyt, spændende, sjovt eller bemærkelsesværdigt. Undgå rubrikker, der alene beskriver noget alle allerede ved.

Eksempler:

Tænk gerne i aktive verber, for eksempel: Siger, løber, haster, ønsker, spiller, roder og så videre.

02Underrubrik

Under rubrikken skal du kort introducere artiklens emne. Brug underrubrikken til at gøre teksten interessant, så læseren får lyst til at læse mere.

Eksempler:

Underrubrikken kan uddybe det, der står i rubrikken. Hvem handler historien om? Hvad går den ud på? Hvor foregår den?

03Mellemrubrik

Mellemrubrikker er en slags små overskrifter, der opdeler artiklen i mindre afsnit og herved hjælper læseren på vej.

Eksempler:

Sørg for at artiklen er naturligt opdelt i forskellige tematiske afdelinger, så er det nemt at putte mellemrubrikker ind mellem de forskellige afdelinger.

04Citat

Det er en god idé at finde og fremhæve et godt citat fra artiklen. Det kan styrke læsernes nysgerrighed og interesse og kaste lys på en central del af artiklen.

Eksempler:

vis du har talt med spændende mennesker eller lavet et godt interview, er det nemt at plukke et citat ud til tekstillustration. Nogle gange kan du også bruge nogle af dine egne linjer som citatudpluk.

05Byline

Bylinen er navnet på personen, der har skrevet artiklen.

Eksempler:

Det nemmeste i artiklen. Meget vigtigt for nogle journalister, da bylinen placerer et ansvar for artiklen.

06Faktaboks

I stedet for at skrive tal og ekstra oplysninger ind i teksten, kan de placeres i en faktaboks. Det gør det mere overskueligt og forstyrrer læsningen mindre.

Eksempler:

Tal, statistik, fun facts eller blå bog er oplagt indhold til en faktaboks.

07Billede

Især større artikler har brug for en illustration, enten en tegning eller et pressefoto, som fortæller noget om artiklens emne.

Eksempler:

Artiklen ser bedre ud, og trækker flere læsere til, hvis den har et levende fotografi eller tegning. Det er en god ide at tænke på, før eller samtidig med, at du skriver artiklen.

08Billedtekst

Under eller ved siden af billedet, skal der stå en linje tekst, der relaterer sig til artiklens indhold.

 

Eksempler:

Hvad forestiller billedet? Hvem har taget det?