Avisens dashboard

Avisens dashboard bruges til, at få overblik over hvor langt hele avisen og hver enkelt side er. Ved at klikke på en artikel, kan du se om den er ved at blive skrevet, er sendt til korrektur eller ligger i layout.

‘Avisens sider’ giver dig et overblik over, hvor langt I er med avisen. Siderne er markeret med forskellige farver for at illustrere, hvilket niveau den enkelte side er på.

Ved at trykke på et plus på siderne, bliver du ført hen til den handling, der skal til for at komme videre.

Når en side er rød, skal læreren tildele den til en redaktion.

Når en side er gul, skal eleverne skrive, læse korrektur eller layoute.

Når en side er grøn, betyder det, at den er godkendt til tryk.

Når alle sider er grønne, kan avisen sendes ind til Skoleafdelingen. Læreren skal huske at sende hele avisen til tryk til sidst.

 

Sideskabeloner

En skabelon er inddelt i flere felter. Du kan vælge at dele en side op imellem flere redaktioner eller tildele alle felter på en side til den samme redaktion. Felterne vil altid være låst til den redaktion, som har fået tildelt feltet.

  1. Klik på ‘Vælg sideskabelon’ på den ønskede side.
  2. Nu vil du kunne se de valgmuligheder, du kan vælge til siden. Klik på den skabelon, du vil bruge.

Gentag punkt 1 og 2, indtil alle sider har fået en skabelon. Du kan ændre dine valg senere, hvis skabelonen alligevel ikke passer.

 

Tip

Du behøver ikke at vælge skabelon for alle siderne med det samme, men dine elever kan først gå i gang, når du har tildelt redaktionen en plads i avisen.