Mediekonkurrence for skoler 2021: 'Mod forandrer verden'

At kæmpe de store og små kampe i livet kræver mod. Uanset om det handler om fattigdom, uretfærdighed og undertrykkelse eller ensomhed, mobning, udskamning, klassekonflikter eller familiekriser. Derfor sætter mediekonkurrencen i 2021 fokus på mod. Mod til at følge sit hjerte og være den, man er. Mod til at tro på, at man kan få et godt liv, uanset hvor man vokser op. Mod til at sige fra. Ikke mindst når man er uenig i beslutninger, de voksne træffer. Mod til at minde sig selv og andre om, at man godt kan lykkes uden 12-taller i skolen. Mod til at fejle og turde indrømme, at der er ting, man ikke er god til.

Mediekonkurrencen 2021 var et samarbejde imellem Mellemfolkeligt Samvirke, Mary Fonden, Østifterne, Politiken, Ekstra Bladet og Jyllands-Posten.