Research

At lave research vil sige, at læse op på et emne eller en historie, så man kan videreformidle den. For at kunne skrive en artikel om arbejdsforholdene for ungarbejdere i det lokale supermarked, bliver man nødt til at vide, hvilke regler der er på området. Er 80 kroner i timen mere eller mindre end mindstelønnen for en kassemedarbejder under 18 år? Hvor lang pause skal man have? Er det en personalegode, at der er gratis rundstykker om lørdagen? Den slags kan man undersøge ved at læse op på reglerne på området eller ved at kontakte personer, der ved noget om sagen.

 

Dokumenter artiklens påstande

Det kan være, at du har snakket med en kassemedarbejder, som påstår at forholdene er dårligere, end de bør være i den butik, hvor hun arbejder. Hvis vedkommende siger, at hun bliver talt hårdt til af chefen og skal blive længere, end hun egentlig burde, skal du kunne dokumentere det, for at kunne skrive om det i avisen.

Dokumentation kan være, at du ser sms’er fra chefen, hvor medarbejderen bliver skældt ud, eller at du taler med andre ansatte, som tegner samme billede.

 

Det store billede

Det er også en god idé at finde kilder, som kan dokumentere at din artikel har generel relevans. For eksempel rapporter, der kan belyse, om ungarbejdere generelt oplever at blive skældt ud på deres arbejdsplads. Du kan også snakke med en ekspert eller interesseorganisation, der kan gøre dig klogere på emnet.

Læs om forskellige kildetyper her

 

Research i Newsdesk

Under research kan man uploade en fil. Det kan være en Word, pdf, eller jpeg-fil. Man kan også oprette en note direkte i researchfeltet. Vær opmærk­som på, at filerne ikke kan hentes ind i avisen, men er redaktionens bibliotek. Jeres research kan hentes frem, når I skriver artikler.