Kom godt i gang med layout

Alle, både lærere og elever, har adgang til at se avisens layout, men det er kun lærere og de elever, der har fået rollen som layouter, der kan redigere artiklerne i layout. I layout-fasen handler det om, at få avisen til at se flot og indbydende ud.

Tilpas artiklen til siden

Der er en farvet bjælke i bunden af både tekstfeltet og artikelbilledet. Ved at trække i den, kan du justere det område, artiklen fordeler sig over. På den måde kan du få artiklen til at passe til siden. Hvis teksten er rød, fylder den for meget. Du kan enten se, om du kan justere på billedets størrelse, forkorte rubrik, faktaboks og citater, eller du kan forkorte teksten en smule.

Ligesom artikler kan billeder, rubrikker og mellemrubrikkers størrelse justeres ved at trække i dem. Prøv jer frem indtil det passer.

Artikelvisning

Standardvisningen for alle artikler er, at billeder ligger i toppen og fordeler sig over alle artiklens spalter. Ved nogle artikler er det muligt at ændre, hvordan billede og rubrik skal ligge.

Tryk på artiklen og vælg ‘artikelvisning’, hvis der er flere muligheder, kan du vælge her.

 

Indsæt citat, faktaboks og brødtekstbillede i artiklen

1. Tryk på artiklen

2. Udfold ‘brødtekst’

3. Tryk på fakta, billede eller citat.

Det element, du sætter ind, markeres med en grå bjælke i tekstfeltet. Hvis du vil flytte eller slette elementet, kan du slette den grå bjælke.
Hvis du ønsker at ændre i elementernes tekst, kan du se dem under brødtekstfeltet.

Særligt for faktabokse

Der kan ikke laves linjeskift i faktabokse, derfor foreslår vi, at teksten enten skrives som hele sætninger eller i én linje som punktopstilling, for eksempel: ”Æg: 3 – Mælk: 2L – Mel: 40g – Gær: 25g”

Bemærk også, at faktaboksens overskrift kun kan være én linje. Vælg derfor en kort overskrift, så teksten ikke bliver gul.

Tilføj endnu en artikel

Hvis I har for meget plads, er det en god idé at give et par elever til opgave at skrive en artikel mere, så avisen fyldes bedst muligt ud.

Der kan oprettes endnu en artikel under en allerede eksisterende artikel.

Flyt artikler, hvis I har problemer med pladsen.
Artikler kan flyttes til andre pladser i avisen – også pladser, som er tildelt en anden redaktion.

Lær hvordan man flytter artikler her

Fejl i layout

Der er forskellige fejlmeldinger og indikationer på, at noget skal ændres i layoutfasen. 

Zoom-indstillinger i layout

Nogle elever og lærer vil støde på en zoom-fejl i layout.

Du kan ændre browserens zoom-indstillinger ved at holde ‘ctrl’-knappen inde og trykke på ‘+’ eller ‘-‘ knapperne.

For Google Chrome er den rigtige zoom-angivelse på 67%

Cromebook

Hvis eleverne har Chromebooks kan det være nødvendigt at indstille skærmstørrelsen (skærmopløsningen) til 1366 x 768.

Gult udråbstegn

Når du uploader et billede til Newsdesk, kan du se, hvor mange spalter billedet ideelt set kan lægge sig over, hvis det skal trykkes i god kvalitet. Hvis du uploader et billede, der egner sig til én spalte til en fire spalter bred artikel, vil det blive grynet i den trykte avis, derfor kommer der et gult udråbstegn på billedet.

Billedet kan godt bruges og trykkes alligevel, og det gule udråbstegn kommer ikke med på tryk, men hvis man vil have et skarpere billede, er det en god idé at uploade et i højere opløsning.

Gul tekst

Når der ikke er plads til hele teksten, bliver den gul.

Ofte kan det løses, ved at tilpasse tekstfeltet, så der bliver plads til hele artiklen. Er dette ikke tilfældet, kan det være nødvendigt at gøre teksten kortere.

Tekst i faktaboksens overskift, artiklens label og andet, bliver også gult, når det fylder for meget.

Rød tekst

Når teksten er rød, er det fordi tekstfeltet går ud over sidens kanter, og derfor ikke kan trykkes. Ofte vil man kunne hivet feltet op, så teksten lægger sig over alle de tilgængelige spalter. Kan man ikke dette, bliver teksten gul, og det kan være nødvendigt at slette noget af den, gøre billedet mindre eller indsætte artiklen på en anden plads i avisen.

Kan du ikke godkende siden?

Har du problemer med at godkende siden, selvom der hverken er røde eller gule fejl?

Kontakt Skoleafdelingen på

skole@jppol.dk eller 33 47 21 47 

Så hjælper vi dig med at løse problemet.