Journalistiske modeller og metoder

På denne side kan du læse om journalistiske modeller og metoder, der kan være en hjælp i skriveprocessen. Det er en god idé at orientere sig i de fem nyhedskriterier, der sikrer at den journalistiske historie er spændende og relevant for læseren.

De fem nyhedskriterier

Nyhedskriterierne bruges til at vinkle journalistiske historier, så den er spændende og aktuel.

Konstruktiv journalistik

Konstruktiv journalistik er et princip, der vægter emnet eller historiens opbyggelige potentiale over sensationsværdi og konflikt.

Nyhedstrekanten

Bruges til at prioritere artiklens informationer, så de kommer i den rigtige rækkefølge.

Kommodemodellen

Kommodemodellen bruges særligt til features, hvor modtageren løbende præsenteres for nye oplysninger.

Hey-you-see-so-modellen

Hey-you-see-so-modellem bruges ofte til helt korte nyhedshistorier.

Fiskemodellen

Bruges særligt i genren reportage.