Vinkling

Vinklen er journalistens arbejdsredskab til at skrive sin artikel. Man kan ikke fortælle det hele i en artikel, og det er derfor nødvendigt at udvælge et udsnit af historien. Dette kaldes for vinklen og er den påstand, som journalisten dokumenterer i artiklen. Fordelen ved vinkling er, at journalisten kan gå helt i dybden inden for en afgrænset del af emnet. En klar vinkel gør det lettere at til- og fravælge information, at udvælge og interviewe kilder samt at fange læseren.

 

Arbejdet hen imod vinklen

Efter at have researchet på emnet, skal man overveje, hvordan historien fortælles bedst muligt.

  • Hvem skal interviewes, hvilke spørgsmål skal man stille, og hvilke billeder skal der bruges?
  • Hvem henvender artiklen sig til? Har læseren godt kendskab til emnet, eller er der brug for baggrund?

 

Sådan bygges vinklen op

En vinkel er altså en konkret påstand om virkeligheden formuleret i én sætning.

  • Fuldfør sætningen: ”Jeg vil fortælle, at …”.
  • Bemærk: ikke ”om …”, men ”at …”. På den måde bliver det mere konkret og enkelt, hvorimod der er risiko for en alt for bred vinkel, hvis man siger: ’Jeg vil fortælle om’.
  • En vinkel kan godt skifte i løbet af researchfasen, når man finder ud af, hvordan tingene hænger sammen eller bliver opmærksom på nye informationer. Hvis re­searchen ikke understøtter vinklen, må man tilpasse den, så den stemmer over­ens med fakta.

 

Vis vinklen

Når man læser artiklen, skal man klart kunne se, hvad vinklen er.

  • Vinklen skal hurtigt fremgå af artiklen.
  • Sørg for, at fokusere på vinklen igennem hele artiklen.
  • Det vigtigste først.