Ændringer undervejs

Her kan du læse om, hvad du gør, hvis du har brug for at ændre længden på din avis, flytte en artikel eller ændre redaktionens roller. 

Byt sider

Hvis du vil ændre rækkefølgen på avisens sider, kan du bytte rundt på dem. Det er altid lettere at bytte sider end at bytte redaktioner.

Sådan gør du:

  1. Tryk på ‘Byt sider’.
  2. Tag fat med musen på den side, du vil flytte og træk den hen på den øn­skede plads.
  3. Tryk ‘Gem’.

Forsiden og bagsiden har særlige skabeloner, og kan derfor ikke flyttes. Side 2 ligger også fast, da det er her, kolofonen ligger. Derfor kan du ikke bytte sider på en 4-siders avis.

Opslag (to sammenhængende sider) kan kun flyttes til pladser i avisen, hvor opslaget kan være. Det kan altså ikke flyttes til for- og bagside eller side 2 og 3.

 

Ændre avisens længde

I Newsdesk kan du vælge imellem at lave en 4- 8- eller 12-sider avis.

Hvis du vil ændre avisens længde, skal du gå til avisens dashboard og trykke på redigeringsikonet ved ‘længde’ under avisens navn.

Hvis du gør avisen kortere, er der ikke nogen artikler, der bliver slettet – heller ikke hvis de ligger på en side, som bliver slettet. Artiklerne sendes i stedet tilbage til den redaktion, der har skrevet dem og kan indsættes på en ny plads i avisen, som redaktionen er blevet tildelt.

Ændre redaktioner og roller

Vil du ændre redaktionen, dens ansatte og deres roller, skal du gå ind på den ønskede redaktion.

Her trykker på du ’Rediger redaktionens ansatte’ i bunden af siden, hvorefter du vil kunne foretage ændringer i redaktionen.

Slut af med at trykke på ’Gem og gå til dashboard’.

Du kan også ændre i redaktionerne ved at klikke på ’Rediger opsætning af avis’ og gå til ’Redaktioner’.

Flyt artikler

Afhængigt af, om en artikel skal flyttes indenfor den samme redaktion eller til en anden, er der forskellige måder at gøre det på. Hvis artiklen skal flyttes til en plads i avisen, hvor der ikke i forvejen er skrevet noget, er det letteste at bytte om på redaktionerne.

1

Flyt artikler i samme redaktion

2

Flyt artikler til en anden redaktion

3

Byt om på redaktioner

Flyt artikler i samme redaktion

1. Send tilbage til redaktionen

Vælg artiklen i layout og send den tilbage til korrektur. Send den herefter fra korrektur tilbage til redaktionen.

2. 'Fjern' artiklen

Gå til redaktionens dashboard, find artiklen og tryk 'fjern'. Artiklen findes nu under 'artikler uden placering i avisen'.

3. Indsæt artiklen

Gå til redaktionens dashboard og tryk på '+'-ikonet, der hvor du ønsker at indsætte artiklen.

4. Send til layout

Tjek at alle felter er rigtigt udfyldt og send tilbage til layout.

Layout af avisen kan være lidt af et puslespil, som kan være udfordrende at få til at gå op. Nogle artikler fylder måske for meget, hvor andre fylder for lidt på deres plads. Når der er for meget plads, kan I med fordel overveje at tilføje en artikel mere under eksisterende artikler. Men det kan også være en god idé at bytte rundt på nogle artikler for at få puslespillet til at gå op.

 

 

 

OBS

Nogle placeringer i avisen har bestemte skabeloner. Det betyder, at der kan være elementer i din artikel, der ikke kan flyttes til alle placeringer.

Flyt artikler til en anden redaktion

Kopier indhold

Kopier artiklens indhold over i et andet dokument.

'Fjern' artiklen

Send artiklen tilbage til redaktionen. Gå til redaktionens dashboard, find artiklen og tryk 'fjern'. Artiklen findes nu under 'artikler uden placering i avisen'.

Opret ny artikel

Gå ind på den nye redaktions dashboard, og tryk på det grønne '+'-ikon, der hvor du vil placere artiklen.

Indsæt artiklens indhold

Kopier indholdet ind, husk også at uploade eventuelle billeder igen.

Send til layout

Tjek at alle felter er rigtigt udfyldt og send tilbage til layout.

Hvis du vil flytte en artikel, til et område hvor en anden redaktion har skrevet en artikel skal du følge denne guide. Hvis ikke, kan det være en god idé, bare at bytte om på redaktionerne (se næste slide).

Byt om på redaktioner

1. 'Fordel redaktioner'.

Gå til dashboard og vælg: 'Fordel redaktioner'.

2. Flyt artiklen

Træk artiklens redaktion hen på den plads, hvor artiklen ønskes flyttet til. Derved overtager redaktionen en anden redaktions plads.

3. Indsæt artiklen

Gå til redaktionens dashboard og tryk på '+'-ikonet, der hvor du ønsker at indsætte artiklen.

4. Send til layout

Tjek at alle felter er rigtigt udfyldt og send tilbage til layout.

Hvis der ikke allerede ligger en artikel, der hvor du ønsker at flytte en artikel hen, kan det være en god idé, at bytte om på redaktionerne, istedet for at sende artiklen frem og tilbage mellem layout og redaktionen.