Research

Det er i researchfasen, at eleverne skal arbejde med idégenerering, vælge en vinkel og diskutere kilder til deres historier.

På redaktionens dashboard kan elev­erne samle research og billeder, som alle i redaktionen kan tilgå.

Under research kan man uploade en fil. Det kan være en Word, PDF, eller JPEG-fil. Man kan også oprette en note direkte i researchfeltet. Vær opmærk­som på, at filerne ikke kan hentes ind i avisen, men er redaktionens bibliotek. Research kan hentes frem, når eleverne skriver artikler.

Research og billeder på mobilen

Når eleven skal i gang med at researche, er mobilen et godt redskab. Skriv newsdesk.dk i browseren og log på. Mobilen er særligt velegnet til noter og billeder.

Noter skrives direkte i research. Alt indhold, der er lagt op via mobilen, er synligt, når eleven igen logger på Newsdesk på computer/tablet.

Det er desværre ikke muligt at uploade lydfiler direkte fra iPhone til Newsdesk, da Apple ikke tillader dette. I stedet kan eleven optage en lydfil med mobiltele­fonen, sende det til en e-mail, gemme den på en PC eller tablet og uploade til Newsdesk.

Hvis eleven har en Android mobiltelefon, kan man godt uploade lydfiler direkte ved at åbne ’stifinder’, finde filen og uploade den herfra.

Billeder uploades i ‘Billeder’ på ‘Redak­tionens dashboard’. Man kan sagtens uploade flere billeder i redaktionens billedkarrusel. Billederne følger en redaktion og kan hentes frem i redaktionens artikler, som arbejdet skrider frem. Eleven kan hente fotos i mobilens billedarkiv eller tage et billede med det samme.