Introduktion

For at en elev kan skrive en artikel, skal artiklen oprettes ved at gå ind på den Redaktions dashboard, som eleven tilhører. Redaktionen kan nu se de sider/plad­ser, som de har i avisen. Klik på et + for at oprette en artikel på den pågældende plads.

Nu vises de artikeltyper, der kan indsættes her. Artikeltyper skal matche det antal spalter, der er til rådighed. For eksempel kan man ikke vælge en note til et artikelfelt med fire spalter, ligesom man ikke kan vælge en nyhedsartikel til et felt med én spalte. Brug piletasterne i siderne for at se flere artikeltyper. Klik på hver artikeltype for at blive klogere på, hvad de skal indeholde.

Klik på spørgsmålstegnet i venstremenuen for at få mere at vide om objektive og subjektive artikeltyper.

Klik på den ønskede artikeltype. Udfyld feltet ‘Udfyld rubrik’ og klik på ‘OPRET’. Rutbrikken er artiklens overskrift. Den kan ændres senere. Indtil da fungerer den som en titel, så man altid kan kende artiklen.

Fiktive historier eller fake news

I må ikke skrive falske historier om virkelige personer eller begivenheder. Ligesom en rigtig avis, bliver jeres aviser udgivet, og I har som journalister en forpligtigelse til at komme så tæt på sandheden som overhovedet muligt. I nogle tilfælde kan vi acceptere en fiktiv fortælling, hvis den ikke omhandler rigtige personer eller begivenheder, og det fremgår tydeligt.

TIP

I de fleste felter, kan der være to artikler over hinanden. Når en artikel er oprettet, vil redaktionen kunne se et nyt ‘+’ i feltet. På forsiden og i otte-spaltede felter kan der kun ligge én artikel. I de et-spaltede felter kan der ligge fem artikler over hinanden undtagen på for- og bagside. Siden bygges altid op, så den første artikel ligger øverst. Artikel nummer to kan ikke laves før artikel nummer et.