Log ind på Newsdesk

Du skal bruge dit UNI-login til at logge på Newsdesk.dk

Kun undervisere kan oprette en avis, og elever/studerende kan først logge på systemet, når de er tilknyttet en redaktion. Skulle det ske, at nogle af dine elever ikke ­findes på listen, når du tilknytter elever en redaktion, skal du kontakte den på skolen, som er ansvarlig for UNI-login.

Lærerstuderende i praktik kan ikke logge ind med deres sædvanlige UNI-login. Praktikskolens UNI-loginansvarlige, skal oprette et login til den studerende, så vedkommende står som ansat på den pågældende skole i praktikperioden.

Når du kan logge ind med dit UNI-login, kan du oprette din avis. Du kan gøre din bru­gerprofil mere personlig ved at tilføje et billede, og du kan redigere dine kon­taktoplysninger ved at klikke på ‘Redi­ger bruger’ i dropdown-menuen. Dette gælder også dine elever. 

 

Opsætning af avis

Det er lærerens opgave at lave opsætningen af avisen, så eleverne kan gå i gang med at skrive artiklerne og layoute avisen. Når avisen er færdig, er det læreren, som skal afslutte avisen og sende den ind til Skoleafdelingen, der skal godkende den til tryk.

Som lærer skal du forvente at bruge omkring 15 minutter på at sætte avisen op. Du er den hovedansvarlige for avisen, men du kan tilføje medansvarlige lærere, som har næsten den samme rolle. Det eneste en medansvarlig lærer ikke kan er at oprette avisen og sende den til godkendelse (punkt 1 og 8). Se mere under ’Opret avis – trin 4’.

Avisens proces kan opsummeres i disse 10 punkter fra start til slut. Du kan også finde en grundigere gennemgang af processen i Newsdesk-manualen:

Sådan opretter du din avis
  1. Læreren opretter avisen på Newsdesk.dk
  2. Læreren opretter ‘redaktioner’
  3. Læreren vælger ‘sideskabeloner’
  4. Læreren fordeler redaktionerne på siderne
  5. Eleverne skriver artikler til avisen
  6. Eleverne læser korrektur på artiklerne
  7. Eleverne laver avisens layout
  8. Læreren sender avisen ind til godkendelse
  9. Skoleafdelingen godkender avisen til tryk
  10. I modtager jeres avis på skolen i 500 trykte eksemplarer