Redaktioner

Fordel redaktioner

Start med kun at placere de redaktioner som du er sikker på, kan udfylde skabelonen. Det gør ikke noget med tomme felter i din avis, hvor der endnu ikke er placeret en redaktion. Dette kan altid gøres løbende, som arbejdet med avisen skrider frem, og nogle elever har mere tid.

  1. Klik på ‘Indsæt redaktion’ på den ønskede side.
  2. Under ‘Avisens redaktioner’ står de redaktioner, som du har oprettet. Træk den pågæl­dende redaktions navn op på det ønskede felt på siden. Tryk på ‘GEM’.

Dine elever kan nu gå i gang med avisen. Som ansvarlig lærer har du adgang til alle redaktioner og kan rette i alle artikler.

Redaktionens Dashboard

Hver redaktion har sit eget dashboard. Alle redaktions ansatte har adgang til dette arbejdsrum.

  • På redaktions dashboard kan eleverne samle research, uploade billeder og få et overblik over deres artikler og placering i avisen.
  • På redaktionens dashboard ligger sider med tildelte felter. Ud for hver side er der en liste med de artikler, som redaktionen har på siden. Artikler uden placering lig­ger samlet i en liste nederst.
  • Hjælp og gode råd findes under spørgsmålstegn i venstremenuen.

Besøg redaktionernes dashboard

Som lærer har du adgang til alle redak­tionerne. Klik på ‘Redaktioner’ i ven­stremenuen og vælg den redaktion, som du ønsker at besøge. Du vil nu få et overblik over hele redaktionen og de avisartikler, som de ansatte arbejder med.

Læs mere under ‘TIL ELEVEN’.