Opret avis

Du kan oprette aviser og tilgå igangværende og afsluttede aviser på lærerens forside. Bemærk at dine aviser kun gemmes på Newsdesk ét år.

I videoen får du en introduktion til værktøjet Newsdesk, som i kommer til at gøre brug af når I skal lave jeres avis. Videoen guider dig gennem processen fra start til slut.

Udover videoen vil du på denne side finde en udførlig trinvis guide for hvordan du opretter er avis (eller flere) til dine elever.

Tip

Under ikonet i venstre side af Newsdesk vil du kunne finde ‘Videoer til læreren’ og ‘Videoer til eleven’, der giver en udførlig visuel guide til Newsdesk. Vi anbefaler, at både du og dine elever ser disse. Her kan du også finde ‘Newsdesk Manualen’.

Sådan opretter du en avis

Du opretter avis og tilknytter elever og kollegaer ved at klikke på ’OPRET NY AVIS’.

Vær opmærksom på, at dine elever først kan tilgå Newsdesk, når du har oprettet en avis og placeret dem i redaktioner i trin 3. Elever kan ikke selv oprette aviser, men kun se tilknyttede aviser samt tilgå hjælpepanelet under spørgsmålstegnet til venstre.

Du skal igennem fire trin, når du opretter en avis.

1

Navn og deadline

2

Avisens længde

3

Opret redaktioner

4

Tildeling af tværgående roller

Navn og deadline

Indtast titel på avisen

Titlen bliver trykt på forsiden af jeres avis og kan ændres helt frem til deadline.

Vælg Deadline

Deadline er et værktøj til dig, og kan altid ændres. Din klasse kan også godt overskride deadline og stadig færdiggøre jeres avis.

Hvis I ikke vil have avisen printet

Hvis I ikke ønsker at gøre brug af Skoleafdelingens gratis tilbud og modtage 500 trykte eksemplarer af jeres avis, skal du sætte flueben i feltet under titel og deadline 'Vi printer selv vores avis'.

Sidste hånd på værket

Udfyld øvrige felter, læs og godkend betingelser og klik på ’NÆSTE’.

Avisens længde

Vælg antal sider

Du kan vælge imellem en avis på 4, 8 eller 12 sider. Dit valg kan ændres senere, men det vil give jer ekstra arbejde, så forsøg at ramme det sideantal, du tror, klassen kan producere.

Tip

Dit valg kan ændres senere, men det vil give jer ekstra arbejde, så forsøg at ramme det sideantal, du tror, klassen kan producere.

En tommelfingerregel er, at det tager cirka en emneuge eller antal lektioner svarende dertil at producere en 8-siders avis.

Opret redaktioner

Opret redaktioner og tilknyt elever til avisen. Det er en god ide at afholde et ‘redaktionsmøde” med eleverne inden for at afklare, hvilke redaktioner, der skal være på jeres avis og hvilke roller, eleverne skal besidde.

Læs mere om redaktionsmødet

Når du skal vælge klasser og elever, så kan der godt gå lidt tid, før de dukker op på listen – særligt hvis det er første gang, at en fra din skole logger på Newsdesk. Hvis dette er tilfældet, så anbefaler vi, at du går videre med at oprette avisen og vender tilbage til dette trin senere.

Skulle det ske, at nogle af dine elever ‘mangler’ i en klasse, skal du kontakte den ansvarlige for Unilogin på din skole.

NB:

Vi anbefaler max. 10 redaktioner med max. 6 elever i hver. En elev kan godt tilknyttes flere redaktioner. Hvis antallet af redaktioner og elever overskrides, bliver kolofonen på side 2 muligvis for lang, og ikke alle navne vil komme med i avisen.

Hvad betyder de forskellige roller?
  • Alle elever er som udgangspunkt journalister og fotografer.
  • Alle elever har adgang til ‘Avisens dashboard’ og de redaktioner, som de er tilknyttet.
  • Kun elever med rolle som korrekturlæser har adgang til korrektur.
  • Alle elever kan gå ind i ‘Layout’ og se, hvordan avisen kommer til at se ud, men kun elever med layoutroller kan arbejde i artiklerne i ‘Layout’.
  • Elever med ’chef’-roller kan redigere på tværs af avisens redaktioner. Dvs. en chefkorrekturlæser kan også korrekturlæse andre redaktioners arbejde end sin egen redaktion.

Tildeling af tværgående roller

Fordel ansvaret

Gør dine kolleger til medansvarlige lærere på avisen og giv nogle elever det overordnede ansvar for layout og/eller korrekturlæsning på tværs af avisen (chefkorrekturlæser og cheflayouter).

Elever med tværgående roller behøver ikke nødvendigvis at være en del af en redaktion.

Vigtigt

: Husk, det er dig, som skal sende avisen til tryk, når elever med roller som layouter har godkendt alle sider. Det er dig, der har oprettet avisen, som skal gøre dette. Medansvarlige lærere kan ikke sende avisen til tryk.

Se hvordan du sender avisen til tryk