Korrektur og layout

Korrektur er mere end at sætte komma

Korrekturlæserne gør mere end bare at rette grammatik – de kigger på den samlede effekt af nyheden, historien, sproget og billederne. Korrekturlæserne har til opgave at tjekke og vurdere, om det hele fungerer godt sammen, så man rammer læserne på den bedst mulige måde.

Når eleverne har læst korrektur på en artikel, sendes den enten tilbage til redaktionen, hvis der skal laves større ændringer, eller sendes den videre til layout.

Om at layoute

Alle, både lærere og elever, har adgang til avisens layout. Her kan alle følge med i, hvordan avisen ser ud. Det er kun lærerne og de elever, der har rollen som layouter, der kan arbejde i artiklerne i ‘Layout’. Hvis der endnu ikke er sendt nogle artikler til ‘Layout’, vil avisen se tom ud.

Når der layoutes, handler det kort fortalt om at få avisen til at se flot og indbydende ud. Vi har dog forståelse for, at nogle klasser ikke nødvendigvis kan udfylde alle sider 100%, og det er derfor ikke et krav, at avisen fyldes helt ud.

ZOOM INDSTILLINGER I LAYOUT

Nogle elever og lærer vil måske støde på følgende zoom-fejlmelding, når I layout:

Din computer bruger zoom, enten i din browser, eller i dine systemindstillingerne. For at bruge layout-funktionen i Newsdesk skal dine zoomindstillinger nulstilles til 100%. Det kan du gøre i din browser i menuen i højre hjørne.

For at kunne arbejde i layout skal man zoome ud i browseren. For Google Chrome er den rigtige zoom-angivelse på 67% – ikke 100% som fejlmeldingen ellers peger på.

Cromebook
Newsdesk opererer ikke så godt sammen med Chromebooks, hvorfor det ikke nytter at zoome ud eller ind. Her skal de ændre på skærmopløsningen på computeren før, at Newsdesk kan finde ud af zoom niveauer.

Kom godt i gang med layout

Indsæt citat, faktaboks og brødtekstbillede i artiklen.
Under ”Brødtekst” i venstre menu kan I se hele teksten fra artiklen. Her kan du sætte markøren det sted i teksten, I ønsker tilføjelser, hvorefter der trykkes på knappen ”Citat”, ”Fakta” eller ”Billede”. Der kan dog ikke laves linjeskift i faktabokse på nuværende tidspunkt. Det er planlagt for fremtiden, men indtil da foreslår vi, at I enten skriver faktaene ind som hele sætninger eller laver én linje punktopstilling som f.eks.: ”Æg: 3 – Mælk: 2L – Mel: 40g – Gær: 25g”

Gør højden på artiklen høj nok til at alt brødteksten kan være der.
Træk i artiklens længde, så den passer til siden, og der ikke længere er rød tekst.

Tilpas størrelsen på artikelbilledet og rubrikken så det passer med sidelængden i avisen.
Ligesom artikler kan billeder, rubrikker og mellemrubrikkers størrelse justeres ved at trække i dem. Prøv jer frem indtil det passer.

Tilføj en artikel mere på redaktionen, hvis der er for meget plads.
Hvis I har for meget plads, er det en god idé at give et par elever til opgave at skrive en artikel mere, så avisen fyldes bedst muligt ud.

Flyt artikler, hvis I har problemer med pladsen.
Artikler kan flyttes til andre pladser i avisen – også pladser, som er tildelt en anden redaktion. Læs mere hvordan nedenfor.

Hvis der er en rød kant eller tekst, er det fordi, siden har en fejl i layout.
Prøv i disse tilfælde at gøre billedet mindre – og husk, at du kan zoome og flytte billedet rundt inde i billedområdet. Se mere under ’fejl i layout’.

1

Flyt artikler i samme redaktion

2

Flyt artikler til en anden redaktion

3

Byt om på redaktioner

Flyt artikler i samme redaktion

1. Send tilbage til redaktionen

Vælg artiklen i layout og send den tilbage til korrektur. Send den herefter fra korrektur tilbage til redaktionen.

2. 'Fjern' artiklen

Gå til redaktionens dashboard, find artiklen og tryk 'fjern'. Artiklen findes nu under 'artikler uden placering i avisen'.

3. Indsæt artiklen

Gå til redaktionens dashboard og tryk på '+'-ikonet, der hvor du ønsker at indsætte artiklen.

4. Send til layout

Tjek at alle felter er rigtigt udfyldt og send tilbage til layout.

Layout af avisen kan være lidt af et puslespil, som kan være udfordrende at få til at gå op. Nogle artikler fylder måske for meget, hvor andre fylder for lidt på deres plads. Når der er for meget plads, kan I med fordel overveje at tilføje en artikel mere under eksisterende artikler. Men det kan også være en god idé at bytte rundt på nogle artikler for at få puslespillet til at gå op.

 

 

 

OBS

Nogle placeringer i avisen har bestemte skabeloner. Det betyder, at der kan være elementer i din artikel, der ikke kan flyttes til alle placeringer.

Flyt artikler til en anden redaktion

Kopier indhold

Kopier artiklens indhold over i et andet dokument.

'Fjern' artiklen

Send artiklen tilbage til redaktionen. Gå til redaktionens dashboard, find artiklen og tryk 'fjern'. Artiklen findes nu under 'artikler uden placering i avisen'.

Opret ny artikel

Gå ind på den nye redaktions dashboard, og tryk på det grønne '+'-ikon, der hvor du vil placere artiklen.

Indsæt artiklens indhold

Kopier indholdet ind, husk også at uploade eventuelle billeder igen.

Send til layout

Tjek at alle felter er rigtigt udfyldt og send tilbage til layout.

Hvis du vil flytte en artikel, til et område hvor en anden redaktion har skrevet en artikel skal du følge denne guide. Hvis ikke, kan det være en god idé, bare at bytte om på redaktionerne (se næste slide).

Byt om på redaktioner

1. 'Fordel redaktioner'.

Gå til dashboard og vælg: 'Fordel redaktioner'.

2. Flyt artiklen

Træk artiklens redaktion hen på den plads, hvor artiklen ønskes flyttet til. Derved overtager redaktionen en anden redaktions plads.

3. Indsæt artiklen

Gå til redaktionens dashboard og tryk på '+'-ikonet, der hvor du ønsker at indsætte artiklen.

4. Send til layout

Tjek at alle felter er rigtigt udfyldt og send tilbage til layout.

Hvis der ikke allerede ligger en artikel, der hvor du ønsker at flytte en artikel hen, kan det være en god idé, at bytte om på redaktionerne, istedet for at sende artiklen frem og tilbage mellem layout og redaktionen.