Research i Newsdesk

Under research kan man uploade en fil. Det kan være en Word, pdf, eller jpeg-fil. Man kan også oprette en note direkte i researchfeltet. Vær opmærk­som på, at filerne ikke kan hentes ind i avisen, men er redaktionens bibliotek. Jeres research kan hentes frem, når I skriver artikler.

Læs mere om, hvad det vil sige at lave research her

 

Upload billeder

I feltet ‘Billeder’ kan I uploade billeder til redaktionen. Man kan up­loade egne billeder, eller man kan vælge at søge i Ritzau Scanpix. Billed­erne kan senere bruges i redaktionens artikler. Man kan også vente med at uploade billeder til når man skriver ar­tiklerne. Ved upload af billeder får man en besked på skærmen om, hvor mange spalter billedet kan lægge sig over. Det vil sige, hvis et billede kan lægge sig over to spalter, kan billedet ikke bruges til en artikel, der ligger over mere end to spalter.

 

Tip

Brug jeres mobiler når I researcher – så kan I lynhurtigt skrive noter og gemme billeder undervejs i processen. Skriv newsdesk.dk i browseren og log på og gem jeres materiale under ’Research’ på redaktionens dashboard. Når I senere skal skrive jeres artikler, kan I nemt tilgå jeres billeder og notater direkte fra artiklen.