Lav research

Det første skridt i den journalistiske proces består i, at lave research på det emne, man vil skrive om. Det vil sige, at man sætter sig ind i sit emne. Hvad kan dokumenteres med fakta? Hvordan forholder forskellige kilder sig til problemstillingen?

Man overvejer her, hvad der er den bedste vinkel på historien, og hvilke kilder, der er relevante for historien.

Inden man interviewer sin kilde, skal man sætte sig ind i, hvad deres syn på emnet er. Har de tidligere udtalt sig? Har de et job, politisk tilhørsforhold, personlige oplevelser eller andet, der farver deres syn på emnet? Ved at overveje dette inden interviewet, er man bedre klædt på til at stille kilden relevante, nysgerrige og kritiske spørgsmål.