Hvad er en redaktion?

Alle journalister, fotografer, tegnere, korrekturlæsere og layoutere indgår i en redaktion, som er en gruppe, der har ansvaret for udformning og indhold til en del af avisen. Redaktionen bestemmer, hvilken retning historierne skal tage og hvad der må komme med i udgivelsen. En redaktion er dermed hjernen og hjertet i enhver udgivelse.

En redaktion kan for eksempel beskæftige sig med indland, kultur, sport, erhverv, samfund og lokalstof.

En redaktion arbejder sammen på kryds og tværs for at nå deadline på avisen. Det kræver, at I koordinerer løbende om, hvem der har ansvaret for de artikler, der skal skrives, og de billeder eller tegninger I skal bruge. Det bedste værktøj til at arbejde godt sammen er redaktionsmødet. Læs mere nedenfor om, hvad et redaktionsmøde er og, hvordan rigtige journalister afholder et redaktionsmøde.

 

Læs om ‘redaktionens dashboard’ i Newsdesk