Hvad er layout

Når avisens artikler er skrevet, skal de layoutes. Historierne placeres i avisen, og der indsættes billeder, faktabokse og citater. Det vigtigste i layout er, at få avisen og dens artikler til at se godt ud, så man kan overskue avisens indhold, og får lyst til at læse det.

Kom godt i gang

Det er en god idé at gøre følgende for at få et flot layout:

  • Indsæt citat, faktaboks og brødtekstbillede i artiklen.
  • Gør højden på artiklen høj nok til at hele brødteksten kan være der.
  • Tilpas størrelsen på artikelbilledet så det passer med sidelængden i avisen.
  • Hvis der er en rød kant eller tekst, er det fordi, siden har en fejl i layout. Prøv i disse tilfælde at gøre billedet mindre. Husk at du kan zoome og flytte billedet rundt inde i billede-området.

Prioriter avisens indhold

En del af layouterens opgave er også at prioritere stoffet i avisen, så det vigtigste i avisen bliver tydeligst og fanger læseren. Disse historier og billeder kan I gøre mere iøjnefaldende – dels ved at gøre dem større end de andre, dels ved at anbringe dem på de steder, hvor der er størst chance for, at de bliver set. Det er nemlig ikke alt i avisen, der bliver læst af alle. Mange læsere bladrer hurtigt igennem avisen og læser kun det, der fanger deres interesse. Det er ikke nødvendigvis de lange artikler, som er vigtigst – en kortere artikel kan også handle om noget vigtigt eller være godt skrevet.

  • Juster på rubrikstørrelser og billedstørrelser for at gøre artiklerne mere synlige. Husk på at billeder også fortæller en historie, så det er ikke kun selve teksterne, der har betydning. Oftest kigger læsere på billederne som det første, når de slår op i en avis.
  • Placering af artikler har også en stor betydning, da læseren ser de historier, som ligger ind mod opslagets midte først – det samme gælder for de artikler, der ligger øverst fremfor nederst på siden.
  • For at bryde spalterne op og gøre det mindre ensformigt kan I med fordel bruge faktabokse, mellemrubrikker og brødtekstbilleder.

01Faktabokse, Citater og Billeder

Husk at tilføje faktabokse, citater og brødtekstbilleder, når I laver layout. Under ”Brødtekst” kan I se hele teksten fra artiklen. Her kan du sætte markøren det sted i teksten. I ønsker tilføjelser, hvorefter der trykkes på knappen ”Citat”, ”Fakta” eller ”Billede”.

 

 

 

 

 

Eksempler:

Brug denne funktion, til at fremhæve et særligt godt eller opsigtsvækkende citat, eller til at indsætte et lille ekstra billede eller fakta.

02Linjeskift i faktabokse

Faktaboksene understøtter desværre ikke linjeskift eller punktopstillinger på nuværende tidspunkt. Derfor foreslår vi, at du enten skriver faktaene ind som hele sætninger eller laver en én linje punktopstilling.

Eksempler:

For eksempel: ”Æg: 3 - Mælk: 2L - Mel: 40g - Gær: 25g”

03Røde fejl

Når en artikel ikke kan godkendes, vil der fremkomme enten en rød tekst i artiklen eller en rød kant rundt om artiklen.

Dette kan der være flere årsager til, men oftest vil det være fordi, der ikke er plads til artiklen eller teksten.

OBS: Politiken/Ekstra Bladet kan have røde elementer, som ikke er fejl. Dette kunne f.eks. være rubrikker og underrubrikker i nogle artikelvisninger.

Eksempler:

Hvis baggrunden er rød, og der er en tyk rød kant om artiklen, er det fordi, at artiklen er for stor til at kunne være på siden. Prøv at gøre billedet, rubrikken eller brødteksten enten mindre eller større for at undgå de røde fejl. Husk at kontrollere, at citater og faktabokse er indsat korrekt i brødteksten.

04Gult udråbstegn på foto

Generelt er store billeder bedre, når man ønsker at uploade sine billeder. For at få det bedste resultat, når der uploades fra telefoner og tablets, skal billederne helst uploades direkte fra den enhed, som billedet er taget på.

Ved upload af billeder giver Newsdesk en besked, der fortæller, hvor mange spalter et billede kan lægge sig over.

Eksempler:

Hvis du prøver at bruge et billede i en artikeltype, der bruger 3 spalter, men billedet kun kan lægge sig over 2 spalter, vil det blive markeret med et gult udråbstegn. Billedet kan sagtens trykkes alligevel, men der en risiko for, at det bliver grynet.

05Huller i avisen

Det er et hårdt job at være layouter for en avis. Man skal sørge for, at højden på artiklerne passer til længden af brødteksten, at billederne i artiklerne ser pæne ud og at hele artiklen fungerer godt i sammenspil med de andre artikler i avisen. Hvis en artikel mangler brødtekst og har en fri spalte, kan man prøve at tilføje et citat eller en faktaboks for på den måde at fylde pladsen ud.

Det er ikke et krav at avisen fyldes helt ud, for at den kan sendes til tryk.

Eksempler:

Hvis der er meget plads på en side, kan man tilføje en artikel mere fra redaktionen.

TOMMELFINGERREGLER FOR LAYOUT:
  • Billede/billedtekst, faktabokse, rubrikker og brødtekster skal være fordelt på siden så siden er i balance. Billeder må ikke støde op til hinanden, og rubrik må ikke støde op til rubrik.
  • Billede/billedtekst, faktaboks og brødtekst skal supplere hinanden. De skal ikke være afhængige af hinanden, men være 3 forskellige tilbud til læseren om information.
  • Rubrikkerne skal have forskellige skriftstørrelser, afhængig af artiklernes nyhedsværdier.