Nyhedstrekanten

Nyhedstrekanten er en fortælleteknik, der bruges, når journalisten skal skrive en nyhed. I modsætning til en videnskabelig artikel eller stil skal en nyhedsartikel altid starte med konklusionen og den vigtigste information: Hvem, hvad, hvor? Dernæst uddybes artiklen med baggrunden for nyheden, hvorefter artiklen runder af med de mindre vigtige detaljer. Hvis læserne har travlt, kan de altså nøjes med at læse det første afsnit, og alligevel vil nyheden stå klart for dem. Alt det vigtige skal altså komme først i artiklen.

  • Rubrik og manchet fortæller helt skarpt nyhedens vinkel. Hvad er vinklen?
  • Selve artiklen indledes med hovedkonklusionen og de vigtigste informationer i nyheden: Hvem, hvad, hvor?
  • Dernæst uddybes artiklen med dokumentation (fx tal) eller en kilde (fx en ekspert), der bekræfter nyhedens indledende konklusion.
  • Efterfølgende understøttes nyheden af mere detaljeret dokumentation.
  • Nyheden indeholder normalt også udtalelser fra de ansvarlige parter. Hvis en kilde udtaler sig kritisk, skal modparten altid have mulighed for at udtale sig.