Konstruktiv journalistik

Man behøver at ikke rette sig fuldstændig efter nyhedskriterierne. For eksempel kan et overdrevet fokus på sensation og konflikt være med til at skabe splittelse og apati, fordi verden fremstilles sort/hvidt eller med et overdrevet fokus på problemer.

Derfor er det en god idé at arbejde med konstruktiv og løsningsorienteret journalistik. Med andre ord journalistik, som fokuserer på muligheder, løsninger og folk, som handler. Det betyder ikke, at man ikke skal gå kritisk til sine kilder eller afdække problemer i samfundet, men ofte vil man i konstruktiv journalistik fokusere mere på løsningsforslag og årsagsforklaringer. Hvad er problemet, hvordan kan det løses og er der eksempler på, hvordan man kan gøre? At skrive konstruktivt og løsningsorienteret betyder ikke, at man kun skriver positive eller glade historier.

Tips
  • Overvej hvor det konstruktive potentiale i historien ligger.
  • Fokuser på aktive, handlende personer fremfor passive ofre.
  • Grib den lille historie i den større sammenhæng. Nogle gange, kan man finde lokale løsninger, der håndterer større nationale eller endda globale problemer på en særlig måde.
  • Husk at være kritisk: Man kan godt være konstruktiv, samtidig med, at man belyser og kritiserer problemer.