De fem nyhedskriterier

Væsentlighed

Artiklen skal være væsentlig for jeres læsere

Identifikation

Artiklen skal få læserne til at identificere sig selv med historien

Sensation

Artiklen skal indeholde noget uventet og overraskende

Aktualitet

Artiklen skal handle om noget, der lige er sket, eller som snart vil ske

Konflikt

Artiklen skal indeholde en konflikt